Dấu ấn Thái Bình năm 2022
Ngày 08/01/2023

Dấu ấn Thái Bình năm 2022

Dấu ấn Thái Bình năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.


Tổng lượt xem bài viết là: 42
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác