Quốc phòng - An ninh
14/03/2024
QUYẾT ĐỊNH V/V Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
14/03/2024
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO TTATGT TỪ NĂM 2009 ĐẾNA NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÔNG PHOING
25/02/2024
Xã Đông Phong giao lưu, gặp mặt thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024
17/11/2023
Bài tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2023
11/10/2023
Cảnh báo đối tượng giả danh công chức Quản lý thị trường
02/10/2023
Cảnh báo đối tượng giả danh công chức Quản lý thị trường
15/06/2023
Tiền Hải tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
15/06/2023
Đảng ủy BCH Quân sự huyện Tiền Hải ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
15/06/2023
Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải xét xử lưu động vụ án mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
15/06/2023
Triển khai nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2023