Đảng ủy
14/06/2022
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử”
12/05/2022
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨC, QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022, HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
28/03/2021
Đảng bộ xã Đông Phong tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng