DANH SÁCH Thành viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thuộc: - Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện
Ngày 21/08/2023

DANH SÁCH Thành viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thuộc: - Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện

DANH SÁCH

Thành viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thuộc: - Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 38
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác