Giáo dục
10/09/2023
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024
10/09/2023
Về việc thực hiện một số nội dung về công tác tài chính, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2023-2024
08/09/2023
Trường Mầm Non và Trường TH-THCS Đông Phong tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 -2024.
06/09/2023
Gần 49 nghìn học sinh huyện Tiền Hải tưng bừng khai giảng năm học mới
31/08/2023
Gala tiếp sức đến trường lần thứ VI
31/08/2023
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dụ
31/08/2023
QUYÉTĐỊNH Ban hành kế hoạch thòi gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vả giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình
31/08/2023
Phòng Giáo dục - Đào tạo Tiền Hải tập huấn chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
22/08/2023
Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024
22/08/2023
Năm học 2023-2024: 7 nhiệm vụ với giáo dục thường xuyên