STT Tiêu đề Người hỏi Ngày hỏi
1 KHI NÀO CÓ THẺ ATE Trần Văn Huân 30/11/2023
2 XIN HỎI VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT Trần Thị Thuận 30/11/2023