Quân sự địa phương
12/04/2024
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TUỔI 17 NĂM 2024
12/04/2024
BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
12/04/2024
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LẦN ĐẦU THANH NIÊN TUỔI 17
06/12/2023
Từ ngày 4 tháng 12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự
29/11/2023
Sau 5 ngày sơ tuyển, toàn xã có 17 thanh niên lên trạm khám
28/11/2023
MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024
02/11/2023
DANH SÁCH NGUỒN SẴN SÀNG NHÂP NGŨ NĂM 2024
02/11/2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023
08/02/2023
Đông Phong gặp mặt thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023
12/04/2021
Đông Phong đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi