Văn Hóa – Xã hội
17/06/2024
Căn cứ công văn số 568/STTTT-CNTTVT ngày 21/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình về việc kiên quyết xử lý công trình tháp truyền thông không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, tài sản và tính mạng của người dân sinh sống xung quanh các khu vực có công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sập đổ trước mùa mưa bão năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Đông Phong báo cáo
31/05/2024
Xây dựng và phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thộng tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ" trên địa ban tinh
31/05/2024
DỰ THẢO Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện
30/05/2024
Trưởng Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đông Phong, tổng kết năm học 2023 - 2024
14/05/2024
BÁO CÁO THỰC HIỆN NẾP SỐNG MỚI TRONG VIỆC CƯỚI VIỆC TÂNG LỄ HỘI
13/05/2024
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM TRONG DỊP HÈ
22/04/2024
BÁO CÁO về tình hình quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ
17/04/2024
GẶP MẶT CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG BỊ ĐICH BẮT TÙ ĐẦY HUYỆN TIỀN HẢI LẦN THỨ NHẤT KỶ NIỆN 50 NĂM CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ: 1973 - 2024
17/04/2024
KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trọng tâm phòng chống dịch sốt xuất huyết
12/04/2024
Lễ khánh thành Hậu Cung, Vọng Thanh và nhật kỵ đúc Tiên Công thôn Vũ Xá