Văn bản pháp quy xã
14/03/2024
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt lựa chọn đơn vị thi công công trình: Cải tạo sửa chữa nâng cấp mặt cầu ông Phúc trục thôn Văn Hải
14/03/2024
QUYẾT ĐỊNH V/V Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
14/03/2024
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt lựa chọn đơn vị thi công công trình: Cải tạo sửa chữa nâng cấp mặt cầu ông Phúc trục thôn Văn Hải
14/03/2024
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Quyết toán sửa chữa nâng cấp cầu Ông Phúc giao thông nông thôn khu vực thôn Văn Hải xã Đông Phong năm 2024
14/03/2024
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt dự toán sửa chữa xây dựng cầu ông Phúc giao thông nông thôn khu vực thôn Văn Hải xã Đông Phong năm 2024