Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐÔNG PHONG

1. Vị trí địa lý :
 Đông Phong là 1 trong 32 xã, thị trấn của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Phía Đông giáp xã Đông hoàng, Đông Minh
- Phía Tây giáp xã Tây Ninh, Tây sơn
- Phía Nam giáp xã Đông Cơ
- Phía Bắc giáp xã Đông Trung

2. Lịch sử hình thành :
Xã Đông Phong được thành lập tháng 5 năm 1955 trên cơ sở tách từ  xã Ngọc Thụ
3. Diện tích – Dân số:
Xã Đông Phong có tổng số diện tích tự nhiên là : 585 ha . Dân số theo Tổng điều tra tổng số dân năm 2019 là : 6.154 người ; với 1.987 hộ.