Đại hội đại biểu thường niên xã Đông Phong thành công tốt đẹp
Ngày 12/05/2022

Đại hội đại biểu thường niên xã Đông Phong thành công tốt đẹp

Media/170_DongPhong/FolderFunc/202205/Images/dai-hoi-nn1-20220512082529-e.jpg
Media/170_DongPhong/FolderFunc/202205/Images/dai-hoi-nong-nghiep-20220512082614-e.jpg
Media/170_DongPhong/FolderFunc/202205/Images/da-hoi-nn2-20220512082646-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 94
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác