Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vững bước đi lên
Ngày 10/09/2023

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vững bước đi lên

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vững bước đi lên

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.Được thụ hưởng cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam đều trỗi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đất nước ta tiếp tục giành được những thắng lợi huy hoàng trong những chặng đường tiếp theo.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã chính thức khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á - nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 78 năm qua, lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn vang vọng, đầy kiêu hãnh, tự hào từ Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do của Bác Hồ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các giai đoạn cách mạng. Quân và dân ta với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, chinh phục mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay đúng vào dịp cấp ủy các cấp tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong muôn vàn khó khăn, thách thức, một lần nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc lại tiếp tục được phát huy để Việt Nam lập nên kỳ tích mới. Những thành quả ấy sẽ tạo động lực, niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trên chặng đường hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
78 năm hòa cùng với lịch sử oai hùng của dân tộc, lời thề độc lập với chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh như ngọn lửa thiêng soi đường để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình lập nên những kỳ tích vẻ vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cả nước. Thái Bình hôm nay vươn lên bắt nhịp với sự phát triển chung của cả nước, nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của khu vực đồng bằng sông Hồng, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Diện mạo từ thành thị đến nông thôn có sự đổi thay rõ rệt theo hướng văn minh, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám, ý nghĩa trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập, từ đó vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua với tinh thần quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong.


 Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn


Tổng lượt xem bài viết là: 101
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác