QUYÉTĐỊNH Ban hành kế hoạch thòi gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vả giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình
Ngày 31/08/2023

QUYÉTĐỊNH Ban hành kế hoạch thòi gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vả giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình

QUYÉTĐỊNH

Ban hành kế hoạch thòi gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vả giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 141
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác