Về việc thực hiện một số nội dung về công tác tài chính, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2023-2024
Ngày 10/09/2023

Về việc thực hiện một số nội dung về công tác tài chính, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2023-2024

Về việc thực hiện một số nội dung về công
tác tài chính, bảo đảm cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học năm học 2023-2024

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 127
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác